Kunstbilde

Illustrasjon fra Dr. Majer Bałabans bok Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki. Lwów, 1909
(Det jødiske kvarteret, dets historie og minnesmerker, Lwów, 1909)

Lwów var hovedstad i kongeriket Galicia–Volhynia fra 1272 til 1349, da området ble inntatt av kongeriket Polen. I 1772, etter Polens første deling, havnet byen under det habsburgske kongeriket Galicia og Lodomeria, og fikk det tyske navnet Lemberg. I 1918 var byen en kort tid hovedstad i den vest-ukrainske folkerepublikken, før den atter ble underlagt Polen samme år. Etter Molotov-Ribbentrop-pakten i 1939 ble Lvov en del av Sovjet-Ukraina. Fra 1941 til 1944 var den okkupert av Nazi-Tyskland, og deretter tilhørte den Sovjet-Ukraina inntil 1991.

Denne synagogen ble reist i årene 1799-1801, og fikk stå i relativ fred til 1943, da den ble sprengt av okkupantene. Ha-Schoah gikk spesielt hardt ut over jødene som bodde i dette området. man antar at bare én prosent av dem som i 1939 var bosatt i Lwów/Lemberg/Lvov/Lviv, og ikke klarte å komme seg unna, overlevde.

Byens polske navn Lwów er genitiv flertall av lew – løve, og skal ha sammenheng med at kong Daniel av Galicia grunnla den på midten av 1200-tallet som residensby for sønnen, fyrst Leo.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria

Læs også