Doc-TV

For at en story skal bevege må den ha traction, den må ha gripeevne mot asfalten. Men dagens fortellinger er annerledes. De spinner i løse lufta, men insisterer på at du skal tro dem.

Siden makten bak er massiv og det tutes i alle kanaler, blir folk påvirket. Men et samfunn som påvirkes til å tro at løgn er sannhet vil over tid skape en følelse av uvirkelighet. Der er vi nå.

Disse falske fortellingene kan ikke tilfredsstille menneskenes behov for mening. De har ingen forbindelse til fortiden.

Derfor er arbeidet med å skape mening av dett som skjer og knytte det til fortiden så viktig.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

ANNONSE

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

ANNONSE