Kunstbilde

Georg Walter Fossum (1914-1995)
Sølvgelatinkopi etter originalnegativ i Nasjonalbiblioteket.

Det er antatt at 773 jøder, både norske og jøder som hadde søkt tilflukt i Norge, ble deportert. Bare 34 overlevde leirene. Den største enkelt-deportasjonen, i alt 539, skjedde med skipet Donau den 26. november 1942. Samme dag ble 26 jøder sendt med skipet Monte Rosa, som allerede den 19. november hadde fraktet 21 jødiske menn til Auschwitz via Danmark. To andre deportasjoner skjedde den 15. februar 1943, ti jøder med skipet Lappland, og 158 med Gotenland den 25. februar. Flere andre ble sendt med mindre transporter.

De eneste bevarte fotografier fra Donau-transporten den 26. februar 1942, er de tre bildene Georg Walter Fossum klarte å få tatt av jernbanevognene som ble benyttet for å transportere jøder til Donau, skipet ved kai, og mennesker som hadde møtt opp for å ta farvel. De tre bildene finnes på fotografens kontaktkopier av negativene, de to ytterst til høyre i annen rad, og nummer to fra venstre i tredje rad – det best kjente.

Fossum fremkalte filmen umiddelbart, men, som vi kan lese her, ble negativene i lang tid liggende før de kunne publiseres i forbindelse med femtiårsminnet for Donau-deportasjonen i 1992.

Kvinnen som holder en veske ytterst ved bryggekanten kan være dikteren Gunvor Hofmo (1921-1995). Vi vet at hun var ved bryggen for å ta avskjed med sin nære venninne Ruth Maier (1920-1942) – noe hun ikke ble tillatt. I hennes dikt Jeg har våket, i samlingen I en våkenatt, utgitt i 1954, skrev hun i den siste strofen:

ANNONSE

Jeg så min venninne,
den eneste, jeg så henne
gå for å dø.
Og siden har trærne sørget,
og siden har Døden trukket
min kropp og sjel og stemme
ut i fortvilelsens sjø!

Isaac Stern (1920-2001), med Alexander Zakin (1903-1990) ved klaveret, spiller annen sats, Nigun, fra Ernest Blochs (1880-1959) Baal Schem, tre stykker fra hasidisk liv (1923)
ANNONSE

Læs også

Læs også