Kunstbilde

Robert Storm Petersen (1882-1949).
Reklameplakat for Tuborgs bryggeri, offset-trykk, 85 x 62 cm.

Plakaten har den følgende tekst:

“Du Perikles – Ka´ Du sige mig – hvornaar smager en Tuborg bedst?” “Hvergang!”

Robert Storm Petersen, kjent som Storm P. var en av Danmarks store karikaturtegnere i første halvdel av forrige århundre.

I følge dagens lovverk i de skandinaviske land ville nok denne plakaten sorteres under (o gru!) alkohoool-reklame, og ikke kunne publiseres.

Det kan ikke utelukkes at Storm Ps (skal vi si) forsofne uteliggere har hentet en del inspirasjon fra svenske Albert Engströms (1869-1940) figur Kolingen.

ANNONSE

Læs også

Læs også