Kunstbilde

Litografi etter maleri av Hermann Knackfuß (1848-1915), først publisert i Leipziger illustrirte Zeitung, her gjengitt etter det amerikanske Harper’s Weekly. Den tyske titel var Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter Europas folk, vern deres helligste goder.

I 1895 bestilte den tyske keiser Wilhelm II av Hermann Knackfuß flere allegoriske malerier etter egne utkast, hvorav dette skulle bli det best kjente og mest publiserte. Bakgrunnen sies å være den første kinesisk-japanske krigen i 1894-95, der Japan begynte å markere seg som en betydelig maktfaktor i Øst-Asia. Bildet er også kjent som Den gule fare.

De gjengitte personer er fra høyre erkeengelen Mikael med flammesverdet, som peker advarende mot en Buddha-figur i nærvær av damer som lar seg identifisere som Frankrike, Tyskland, Russland, Østerrike, Italia og Britannia – og den siste damen er kanskje å oppfatte som det øvrige Europa.

ANNONSE

Slik jeg har forstått det, skal originalmaleriet ha blitt forært til tsar Nikolaj II, som skal ha hengt det opp i sin sommer-residens, Livadia-palasset ved Jalta på Krim. Om det fortsatt befinner seg der, er det ingen opplysninger om.

Det skal ellers bemerket at Den gule fare ikke er nevnt i noen bibelske tekster – det nærmeste man kommer er nok rytterhærer østfra – som parterne. Men det partiske riket eksisterte bare til år 224 evt. Og parterne var indo-iranske.

I våre dager er det vel knapt noen som mener at buddhismen er en trusel mot den europeiske sivilisasjonen.

ANNONSE

Læs også

Læs også