Kunstbilde

Christian Skredsvig (1854-1924).
Olje på lerret oppklebet på papplate, 19 x 33,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Som vi kan lese her, er det anlagt kanaler som forbinder seilbare elver i Frankrike, så man kan faktisk seile til Middelhavet uten å passere Gibraltar.

Som bildet viser, tok man også de tradisjonelle hestekrefter i bruk som drivkraft. Det skal nevnes at Skredsvig nok hadde sans for de tunge franske trekkhester, som figurerer i flere av hans bilder.

ANNONSE

Læs også

Læs også