Kunstbilde

Litografi etter forelegg av Joachim Frich (1810–1858), publisert 1848 i plansjeverket Norge fremstillet i Tegninger, utgitt av Christian Tönsberg i Christiania, litografert av C. Müller og trykket av Em. Bærentzen & Co lith Inst. i København.

Sentralt i bildet finner vi Kongsberg kirke, reist i årene 1740–61 etter tegninger av bergverksembetsmann Joachim Andreas Stukenbrock (1698-1756).

Som man vil vite, ble det funnet sølvholdig malm på Kongsberg, og Sølvverket ble drevet, med noen avbrudd, fra 1623 til 1958.

Dette var hverken den første eller den eneste sølvgruve i Norge. Bevarte kilder kan fortelle at Akersberg gruver, rett under Gamle Akers kirke i Oslo, var i drift rundt 1050 – og at de var nedlagt en gang før 1170-tallet. Driften ble gjenoptatt på midten av 1500-tallet, men store tekniske vanskeligheter – først og fremst med å holde gruvegangene frie for vann – bevirket at driften ble avsluttet i 1610, tretten år før Kongsberg ble satt i drift.

ANNONSE

Læs også

Læs også