Kunstbilde

Litografi publisert i plansjeverket Norge fremstillet i Tegninger, med tekster av P. Chr. Asbjørnsen, utgitt av Chr. Tønsberg i 1848.

Dette verket kan nok betraktes som en viktig del av den nasjonsbygging som til slutt endte med unionsoppløsningen i 1905.

Litografien er påført

C.Müller lith. Chr Tönsberg Forlag og Eiendom Em. Bærentzen & Co lith. Inst.

Det er dessverre ingen opplysninger om hvem som utførte forelegget.

Trondhjems Domkirke, nå bedre kjent som Nidarosdomen er opprinnelig viet til Olav den hellige, og reist på det sted det kongen til slutt ble bisatt. Det er ikke den første kirken som ble reist der, dagens kirke ble påbegynt i 1152–53, og har senere blitt utsatt for både reparasjoner og restaureringer, som pågikk helt til 1968.

ANNONSE

Læs også

Læs også