Kultur

Marie-Claire Alain (1926–2013) spiller Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Ach Bleib’ bei Uns, Herr Jesu Christ, BWV 649, utgitt i 1747 som den femte av i alt seks koraler utgitt i 1747, kjent som Schüblerkoralene etter utgiveren Johann Georg Schübler.

Opptaket er fra 1964, og det spilles på det store Marcussen-orgelet i Varde kirke i Danmark.

ANNONSE

Læs også

Læs også