Kunstbilde

Harriet Backer (1845–1932)
Olje på lerret, 38 x 48 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Somrene 1886 og 1887 møttes kunstnerne Erik Werenskiold, Kitty Kielland, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen og Harriet Backer hos Christian Skredsvig på gården Fleskum i Bærum. I følge Store norske leksikon innledet disse to møtene nyromantikken i norsk kunst. Det er nærliggende å anta at dette bildet ble malt i forbindelse med Fleskum-sommeren 1887.

ANNONSE

Læs også

Læs også