Kunstbilde

Harriet Backer (1845-1932).
Olje på lerret, 57 x 88,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Det er lett å se at dette bildet har en del likheter med gårsdagens Evighetsbilde. Men det er etter det opplyste malt i 1916, to år før Nasjonalgalleriets direktør gjorde sin bestilling – vi kan kanskje formode at han ønsket en replikk av dette bildet for Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuséet).

I alle fall, dette stilleben ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet i 1937, noen år etter kunstnerinnens bortgang i 1932. Det ufullførte Evighetsbildet havnet omsider i Haugar kunstmuseum i Tønsberg.

Harriet Backers problem var kanskje at hun forsøkte å overgå seg selv, i sitt arbeid med Evighetsbildet fra 1919 til 1931.

ANNONSE

Læs også

Læs også