Kunstbilde

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i Żydowski Instytut Historyczny (Jødisk historisk institutt), Warszawa.

Den store synagogen i Warszawa ble tatt i bruk i 1878, og var den gang verdens største. Men allerede i 1939 ble den beslaglagt av de nazistiske okkupantene, og brukt som lagerplass for møbler og innbo stjålet fra ghettoens jøder, Vi har tidligere omtalt denne synagogen her og her.

Som en markering av den endelige nedkjempelsen av Warzawa-ghettoen, ble synagogen sprengt den 16. mai 1943. SS-Gruppenführer Jürgen Stroop (1895-1952) har gitt den følgende beskrivelse av sprengningen, mens han etter krigen satt i de alliertes fangenskap:

Als schönen Schlussakkord der Großaktion hatte ich die Sprengung der Großen Synagoge in der Tolmackie-Straße (sic) angeordnet…Ich zögerte den spannenden Augenblick noch etwas hinaus. Schließlich rief ich: Heil Hitler! und drückte auf dem Knopf. Die ungeheure Explosion riss die Flammen bis zu den Wolken. Ein durchdringender Knall folgte, die Farben waren geradezu märchenhaft. Eine unvergessliche Allegorie des Triumphes über das Judentum! Das Warschauer Ghetto hatte aufgehört zu existieren

I Kaspar Hausers norske oversettelse:

Som en vakker sluttakkord for storaksjonen hadde jeg arrangert sprengningen av den store synagogen i Tolmackie-gaten… Jeg nølte noe med det spennende øyeblikket. Til slutt ropte jeg: Heil Hitler! og trykket på knappen. Den voldsomme eksplosjonen sendte flammer helt opp til skyene. Et gjennomtrengende smell fulgte, fargene var rett og slett eventyrlige. En uforglemmelig allegori av triumfen over jødedommen! Warszawa-ghettoen hadde opphørt å eksistere.

Stroop ble senere utlevert til Polen, der han ble dømt for forbrytelser mot menneskeheten, og henrettet den 6. mars 1952.

ANNONSE

Læs også

Læs også