Kunstbilde

Knud Bergslien (1827-1908)
Olje på lerret, 95 x 126 cm, Skimuséet, Holmenkollen, Oslo.

So seier Soga, at i 1206 brakte de to birkebeinere Torstein Skjevla og Skjervald Skrukka den rundt to år gamle Håkon Håkonson (1204-1263), antatt å være kong Sverres sønnesønn, i sikkerhet i Nidaros. For å unngå baglerne, tok de en lang omvei gjennom Østerdalen og over fjellet, i stedet for den betydelig kortere vei gjennom Gudbrandsdalen. Den unge prinsen var norsk konge fra 1217 til sin død i 1263. Håkon Håkonson og hans svigerfar og senere dødsfiende hertug Skule er sentrale i Henrik Ibsens historiske drama Kongsemnerne fra 1863.

Det er til minne om denne skituren at Birkebeinerrennet ble innstiftet i 1932.

ANNONSE

Læs også

Læs også