Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669).
Olje på eiketre, høyde 79,5 cm, bredde 61,7 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Profetinnen Anna er bare nevnt i det annet kapitel i evangeliet etter Lukas, vers 36-38 (DNB 1930). Det skjer i forbindelse med fremstillingen av den svært unge Jesus i Templet.

Og der var en profetinne, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme; hun var kommet langt ut i årene, hadde levd med sin mann i syv år efter sin jomfrustand, og nu for sig selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag. Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.

Det kan virke som om kunstneren her har benyttet sin mor som modell, noe som virker sannsynlig ut fra de andre portretter han gjorde av sin mor. Denne etsningen (annet stadium av tre), fra rundt 1631 finner vi i The Metropolitan Museum of Art i New York. Det er ganske lite, bare 14,8 × 12,9 cm.

ANNONSE

Læs også

Læs også