Kunstbilde

Christian Krohg (1852-1925)
Olje på lerret, 81,8 x 54,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Bildet ble malt i 1886, det samme år som Christian Krohgs samfunnskritiske roman Albertine ble utgitt den 20. desember. Albertine ble beslaglagt allerede den 21. desember, og forbudet ble fastholdt av både Byretten og Høyesterett. Så teoretisk sett er den fortsatt forbudt. Men ikke desto mindre ble den utgitt på ny i 1921, uten at øvrigheta reagerte.

Den som har lest Albertine, vil vite at Jossa var en venninne av, og senere en prostitusjonskollega av Albertine.

Det er kjent at politiet den gang forlangte at registrerte prostituerte avleverte sine portretter, og det er antydet at Christian Krohg skal ha benyttet et slikt fotografi som forelegg for portrettet av Jossa – men jeg har ikke funnet noen bekreftelse på det i dette tilfellet..

En del slike fotografier er omtalt her

ANNONSE

Læs også

Læs også