Doc-TV

Hvordan er det man bruker å skrive på sosiale medier når man ønsker å uttrykke sin solidaritet med noen? «Jeg er Nikodemus!»

Ja, de fleste av oss er eller har vært en Nikodemus, en som i andres øyne har både kunnskap og rykte, men som likevel føler seg fortapt.

Så en ting er trøstende å vite: Selv om vi kommer snikende, i ly av mørket, for å unngå å bli sett (og hånet?) av omverdenen, tar Gud tid med oss. Gud møter deg og meg med respekt for spørsmålene våre, selv om vi ikke forstår – ja, kanskje spesielt da.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

2. søndag i treenighetstiden

Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen.

Joh 3:1-13

ANNONSE

Læs også

Læs også