Kunstbilde

Jan Matejko (1838-1893)
Olje på lerret, 140 x 199 cm, Nasjonalmuséet i Warszawa.

Jan Matejko er i ettertiden først og fremst kjent for sine fremstillinger av sentrale begivenheter i polsk historie. Vi kan finne flere eksempler her.

Fra 1772 til 1795 ble det som en gang var det polsk-litauiske samveldet delt opp bitevis mellom Preussen, Østerrike og Russland. Først i 1918 ble en selvstendig polsk stat gjenopprettet.

Om det jødiske nærvær i Polen kan vi lese her.

I tidlig middelalder var Polen et fristed som trakk til seg jøder fra hele Europa – innvandrere fra tysk-språklige områder hadde med seg jiddisch. Den polske adelen benyttet ofte jøder som administratorer og skatteoppkrevere, mens de selv oppholdt seg andre steder. Dette fikk den beklagelige sideeffekt at almuen betraktet jødene som undertrykkere. En av følgene var Bohdan Chmielnickis opprør i 1648-57, som skal ha kostet livet for rundt 300 000 jøder.

ANNONSE

Læs også

Læs også