Kunstbilde

Jan Matejko (1838–1893)
Olje på lerret, 226 x 315 cm, Universitetsmuséet i Kraków.

Polsk titel: Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem

Den polske astronom, matematiker mmm. Mikołaj Kopernik, (1473-1543), latinisert til Nicolaus Copernicus, er spesielt kjent for sin fremstilling av det heliosentriske verdensbilde, der planetene går i elliptiske baner rundt solen (og at det ikke er jorden som står i sentrum i vårt solsystem). Hans verk, kjent som  De revolutionibus orbium coelestium ble først publisert i 1543, det samme år som han gikk bort. Det førte etter hvert til en omvurdering av astronomien og verdensbildet.

ANNONSE

Læs også

Læs også