Kunstbilde

Frederik Hilfling-Rasmussen (1869–1941)
Sølvgelatinkopi (fra glassplate-negativ) i Nasjonalbiblioteket.

Sentralt kan vi se statsminister Christian Michelsen (1857–1925) i det han leser opp vedtaket om oppløsning av unionen med Sverige, den 7. juni 1905.

Og så kan man saktens spekulere over hva som har skjedd i de 117 år som har passert siden den gang – og hva som kunne ha skjedd dersom unionen på ett eller annet vis ble beholdt. En kortvarig krig med Sverige, som et relativt godt opprustet Norge kunne ha vunnet (eller oppnådd gode betingelser for å avslutte) og uansett en mengde Hard Feelings etter krigen, samme hvem som vant den. Heldigvis ble det ingen krig, og alt ble gjort opp på en ytterst sivilisert måte.

Man kan nok også undres over hva som ville ha skjedd den 9. april 1940, om unionen fortsatt hadde bestått. Ville Tyskland ha angrepet Norge/Sverige? Eller hadde en tyskvennlig svenskekonge lirket oss inn på tysk side?

For øvrig. Dagens situasjon tatt i betraktning, er det kanskje best at det gikk som det gikk.

ANNONSE

Læs også

Læs også