Kunstbilde

John Singleton Copley (1738–1815).
Olje på lerret, 81,2 x 73 cm, Museum of Fine Arts, Boston.

Himmelfarten er ikke nærmere omtalt i evangeliene etter Matthaeus eller Johannes, men så vidt nevnt i den senere tilføyelse i det 16. kapitel (vers 14 og 19) hos Marcus, som man ikke finner i det som regnes som de eldste håndskriftene, i.e. Sinaiticus og Vaticanus.

Her gjengitt etter DNB 1930:

14: Men til sist åpenbarte han sig for de elleve selv, mens de satt til bords, og han refset dem for deres vantro og hårde hjerte, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham opstanden.

19: Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd

Men i evangeliet etter Lukas leser vi i 24, 50-53:

Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet op sine hender og velsignet dem; og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og blev optatt til himmelen.

Og de tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede, Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud.

og noe mer utførlig i Apostlenes gjerninger 1, 1-12:

Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære inntil den dag da han blev optatt, efterat han ved den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt sig, dem som han også fremstilte sig for levende med mange beviser efterat han hadde lidt, idet han i firti dager viste sig for dem og talte om det som hører til Guds rike.

Og da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulde vike fra Jerusalem, men bie på det som Faderen hadde lovt, som I, sa han, har hørt om av mig; for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter.

Da de nu var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel? Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.

Det er alminnelig antatt at det er den samme forfatter som skrev både evangeliet etter Lukas of Apostlenes gjerninger.

ANNONSE

Læs også

Læs også