Kunstbilde

Lars Utne (1862-1922)
Bronserelieff på bauta i Gamlebyen, Oslo.

Lars Utne var én av ikke så rent få norske billedhuggere som først viste et talent for treskjæring, og senere fikk mulighet til undervisning ved akademier både i Skandinavia og det øvrige Europa.

Som vi kan se i Kunstnerleksikonets artikkel, var svært mange av Lars Utnes arbeider dekorasjoner til offentlige bygg, som Norges Bank, Nationaltheatret, Kulturhistorisk museum (tidligere Historisk museum) og Nasjonalgalleriets gamle bygning.

Bautaen over Harald Hardråde, Norges konge fra 1045 til 1066, ble avduket den 26. oktober 1905, og begivenheten ble foreviget av Anders Beer Wilse (1865-1949).

.
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum.

Harald Hardråde betraktes som grunnlegger av Oslo, i følge Snorre rundt 1050. Noen av oss erindrer kanskje fortsatt at det ble markert et 900-årsjubileum i mai 1950. Men allerede i år 2000 feiret man 1000-årsjubileet. Det ble begrunnet med at man har funnet eldre bosettinger i området. Så Harald Hardrådes posisjon som grunnlegger er dermed trukket i tvil, for å si det forsiktig.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også