Kunstbilde

Szymon Czechowicz (1689–1775)
Olje på lerret, 45 x 63 cm, Nasjonalmuséet i Kraków.

Polsk titel: Zmartwychwstanie. som kanskje kan gjengis med Oppstanden fra døden.

I følge tradisjonen skal Jesus ha tilbrakt omtrent en måned på jorden mellom Oppstandelsen og Himmelfarten, men evangliene gir ingen detaljerte beretninger om dette. Bare evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger nevner himmelfarten uttrykkelig, om man da ikke regner med avslutningen av evangeliet etter Marcus, som vi ikke finner i de eldste bevarte tekstene, i.e. codici Sinaiticus og Vaticanus.

I evangeliet etter Matthaeus 28, 1-10 leser vi (DNB 1930):

Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den. Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde.

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå! Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!

Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det. Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig.

og 16-20:

Men de elleve disipler drog til Galilea til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de så ham, tilbad de ham; men nogen tvilte. Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

ANNONSE

Læs også

Læs også