Kunstbilde

Giotto di Bondone (1266–1337)
Freske, 200 x 185 cm, Scrovegni-kapellet, Padova.

De kanoniske evangelier er samstemmige i at etter det siste måltid gikk Jesus og hans følge ut til en hage på Oljeberget, der Jesus ble pågrepet. Slik skildres det i evangeliet etter Marcus, 14, 42-50 (DNB 1930):

Og han kom tredje gang og sa til dem: I sover altså og hviler eder! Det er nok; timen er kommet; se, Menneskesønnen overgis i synderes hender; stå op, la oss gå! Se, han er nær som forråder mig. Og straks, mens han ennu talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en hop med sverd og stokker; de kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste.

Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, ham er det; grip ham og før ham sikkert bort! Og da han kom, gikk han straks bort til ham og sa: Rabbi! og kysset ham. Men de la hånd på ham og grep ham.

Men en av dem som stod der, drog sitt sverd, og slo til yppersteprestens tjener og hugg øret av ham. Og Jesus tok til orde og sa til dem: I er gått ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe mig; daglig var jeg hos eder og lærte i templet, og I grep mig ikke; men dette er skjedd forat skriftene skal opfylles. Da forlot de ham alle sammen og flydde.

Giottos fresker gir gode eksempler på at elementer fra de kanoniske evangelier kombineres. Marcus nevner ikke hvem det var som hogg med sverd. Bare Johannes identifiserer ham med Simon Peter. Og vi vet at Simon Peter tradisjonelt fremstilles som en eldre, noe skallet og gråhåret mann, kledd i blått og gult.

ANNONSE

Læs også

Læs også