Doc-TV

Vi er ofte på jakt: Vi kjenner en slags sult inni oss og jakter på det vi tror vil tilfredsstille oss. Men selv om vi klarer å få det vi jakter på, varer bare den herlige følelsen av tilfredshet en stund.

Etter en stund merker vi at vi ikke er fornøyde uansett, men fortsetter å jakte på noe nytt.

Men hva om vi hele tiden er på jakt, fordi vi jager feil ting? At vi jager det som ikke er det vi egentlig trenger? Og i så fall, hva ville skje hvis du ble tilbudt det du faktisk mangler og trenger? Vil du si ja til det da?

Den gode nyheten er at nettopp denne gaven stadig tilbys deg, for det er til deg Jesus taler når han sier: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.»

ANNONSE

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

4. søndag i fastetiden

Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»

Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.»

Joh 6:24-36

ANNONSE

Læs også

Læs også