Kunstbilde

Photochrom, 16,5 x 22,5 cm, Library of Congress, Washington DC.

Påskriften nederst lyder 15.012.P.Z- JERUSALEM. FACADE DU ST. SÉPULCHRE – Fasaden av den hellige grav.

Den hellige gravs kirke i Jerusalem skal være bygget over den grav som Josef av Arimatea stilte til disposisjon for Jesu legeme, som omtalt i alle de fire kanoniske evangelier.

Den første kirken på stedet ble bygget etter ordre fra keiser Konstantin en gang på 320-tallet, og senere har det funnet sted både ødeleggelser og ombygninger. En omfattende restaurering fant sted i 1809-10, men i 1959 var forfallet så omfattende at noe måtte gjøres – men restaureringer etc. er vanskeliggjort i og med at det må være enighet mellom de forskjellige kirkesamfunn som disponerer kirken, primært romersk-katolske, ortodokse og armenske. Og som vi har lang erfaring for, er de sjelden helt enige om det meste.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Tjekkerne kaster handsken

Vildledelse som metode 

Læs også