Kunstbilde

Photochrom, 16,5 x 22,5 cm, Library of Congress, Washington DC.

Påskriften nederst lyder 15.012.P.Z- JERUSALEM. FACADE DU ST. SÉPULCHRE – Fasaden av den hellige grav.

Den hellige gravs kirke i Jerusalem skal være bygget over den grav som Josef av Arimatea stilte til disposisjon for Jesu legeme, som omtalt i alle de fire kanoniske evangelier.

Den første kirken på stedet ble bygget etter ordre fra keiser Konstantin en gang på 320-tallet, og senere har det funnet sted både ødeleggelser og ombygninger. En omfattende restaurering fant sted i 1809-10, men i 1959 var forfallet så omfattende at noe måtte gjøres – men restaureringer etc. er vanskeliggjort i og med at det må være enighet mellom de forskjellige kirkesamfunn som disponerer kirken, primært romersk-katolske, ortodokse og armenske. Og som vi har lang erfaring for, er de sjelden helt enige om det meste.

ANNONSE

Læs også

Læs også