Doc-TV

Visste du at navnet Jesus staves N-Å-D-E?

Ja, mer enn det: Han er Nåde. Han er den som kommer oss i møte, ser alle sprekkene våre, alt det ødelagte og ufullkomne i oss – og fyller sprekkene med sin kjærlighet. Slik at vi blir hele.

Det koster ingenting, bortsett fra ditt “ja” til Gud.

Så hvorfor vente? Gud gir deg sin nåde, og han gir den i overflod. Så motta den.
Ikke da. Ikke i morgen. Ikke snart, men nå. Nå er den rette tid, nå er frelsens dag.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

2. søndag i fastetiden

Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. For han sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag.
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!

Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, i ære og vanære, baktalt og hedret.

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.

2 Kor 6:1-10

ANNONSE

Læs også

Læs også