Doc-TV

Hans Rustad i samtale med Jan Arild som befinner seg midt i krigssonen nord for Kiev.

ANNONSE

Læs også

Læs også