Kunstbilde

Ruth Raabe (1898-1977)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum.

Ved siden av småbåthavnen i Akerselven mellom Vaterlands og Hausmanns broer, var trappen fra Fredensborgveien opp ti Damstredet ett av de mest populære motiver for hovedstadens kunstnere. Vi finner disse motivene i  Kristian Kalmers (1907-1969) koldnålsraderinger, og i fotografier tatt av både Anders Beer Wilse (1865-1949), Inger Marie Munch (1868-1952), og som her, Ruth Raabe.

Wilse var en godt etablert yrkesfotograf, Inger Munch fikk utgitt en bok med bilder fra Akerselven i 1932, omtrent samtidig med Ruth Raabes mest aktive periode. Så det ble nok dessverre slik at Ruth Raabe, som arbeidet helt på egen hånd, og aldri publiserte bøker, havnet i skyggen av sine bedre markedsførte kolleger.

VI finner flere av Ruth Raabes fotografier på nettsidene hos Oslobilder, Wikimedia Commons og Digitalt Museum.

Den generelle vernetiden for fotografier er i følge Åndsverkloven fotografns levetid, og inntil utgangen av det 15. år etter fotografens dødsår – dog minst 50 år etter utløpet av det året bildet ble tatt. Men dersom bildet regnes som et fotografisk verk, gjelder Åndsverkslovens bestemmelser om vern inntil utløpet av det 70. år etter opphavspersonens bortgang.

ANNONSE

I teorien er det en mulighet for at hennes bilder først faller i det fri den 1. januar 2048, men hun døde for mer enn 15 år siden, og bildene er tatt for godt over 50 år siden. Så å gjøre bruk av dem skulle være i orden, dersom fotografen krediteres.

ANNONSE

Læs også

Læs også