Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865-1949)
Sølvgelatinkopi i Nasjonalbiblioteket

Portrettet av Fridtjof Nansen (1861-1930), fredsprisvinner i 1922, marinbiolog, polarforsker, norsk representant i Folkeforbundet, og dertil en mer enn habil tegner, er tatt omtrent samtidig med at han ble medlem av den norske delegasjonen til Folkeforbundet, der han særlig utmerket seg med repatriering av tidligere krigsfanger og bistand til russiske flyktninger, der Nansenpasset for statsløse ble innført etter hans initiativ i 1922. Han var også aktiv i utvekslingen av grekere og tyrkere 1921-22, og gjorde en betydelig innsats for Armenia fra 1925.

I disse noe klima-hysteriske tider er det fristende å sitere litt fra SNLs artikkel:

I sine Vinlands-studier kom Nansen også inn på spørsmålet om hvorvidt grunnen til at de norske bygdene på Grønland gikk under kunne ligge i at klimaet ble forverret på 1300-tallet (Klimavekslinger i Nordens historie, 1925, utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Klimavekslinger i historisk og postglacial tid, 1926,

ANNONSE

Læs også

Læs også