Kunstbilde

Albrecht Dürer (1471-1528)
Olje på tre, 100 × 114 cm, Galleria degli Uffizi, FIrenze

Beretningen om de vise menn og deres gaver finnr vi i evangeliet etter Matthaeus, annet kapitel (DNB 1930):

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’ dager, se, da kom nogen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa: Hvor er den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham. Men da kong Herodes hørte det, blev han forferdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkalte alle yppersteprestene og de skriftlærde blandt folket og spurte dem hvor Messias skulde fødes. De sa til ham: I Betlehem i Judea; for så er skrevet ved profeten: Og du Betlehem i Juda land, du er ingenlunde den ringeste blandt høvdingene i Juda; for fra dig skal utgå en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.

Da kalte Herodes hemmelig vismennene til sig og spurte dem nøie om tiden da stjernen hadde vist sig; og han sendte dem til Betlehem og sa: Gå og spør nøie om barnet; og når I har funnet det, da si mig til, forat også jeg kan komme og tilbede det!

Da de hadde hørt kongens ord, drog de avsted; og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil den kom og blev stående over det sted hvor barnet var. Og da de så stjernen, blev de over all måte glade. Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og oplot sine gjemmer og bar frem gaver til det: gull og røkelse og myrra. Og da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulde vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei bort til sitt land.

Ordet som er gjengitt som vismenn er det greske μάγοι, (magoi) og en rimelig nøyaktig fremstilling finner vi her.

Som nevnt der henspiller det muligens på persiske prester eller stjernetydere. Teksten sier intet om hvor mange de var, eller hva de het. Men antallet gaver, gull, røkelse og myrra har ført til antagelsen om at de var tre, og senere har de blitt antatt å være konger, og navngitt som Melchior, Baltazar og Kaspar. I følge noen tradisjoner skal Baltazar ha vært en etioper, slik han er fremstilt i blant annet Dürers bilde.

ANNONSE

Læs også

Læs også