Kultur

Dette skulle bli det siste verket Alban Berg (1885-1935) skrev i sin tid som elev hos Arnold Schönberg (1874-1951). Her fremføres det av New Zealand String Quartet, i et opptak fra 2004.

A-tonaliteten i form av tolvtoneteknikken er ennå ikke etablert – dette er snarere en (skal vi si) fri tonalitet hinsides den klassiske musikkteori.

ANNONSE

Læs også

Læs også