Kunstbilde

Asta Nørregaard (1853–1933)
Olje på lerret, 103,2 x 84,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Asta Nørregård og hennes venninne Harriet Backer (1845–1932) fikk sin første undervisning hos Knud Bergslien (1827-1908) i Christiania. Det sies at Bergslien regnet de to som sine mest begavede elever. Senere reiste de begge til München, og fikk undervisning av Eilif Peterssen (1852-1928). I 1879, ett år senere enn Harriet Backer, reiste Asta Nørregård til Paris, der hun fikk undervisning av de samme lærere. Dagens bilde mer enn antyder at hun mottok varige inntrykk fra Jules Bastien-Lepage (1848-1884)

Fra omkring 1890 konsentrerte Asta Nørregaard seg om portrettmaling, og ble av noen kalt for Modemalerinde.

Folketellingen for 1910 viser at både Asta Nørregaard, Harriet Backer og Kitty Kielland (1843-1914) var bosatt i Hansteens gate 2 i Kristiania, i krysset ved den daværende Drammensveien, nå Henrik Ibsens gate.

Det skal nevnes at det var Asta Nørregaard som satt modell for kvinneskikkelsen i Harriet Backers Blått interiør, malt i Paris i 1883.

ANNONSE

Læs også

Læs også