Kunstbilde

Xylografi (trestikk) utført av Héliodore Pisan (1822-1890) etter forelegg av Gustave Doré (1832-1883) i La Grande Bible de Tours (1866), en fransk bibeloversettelse.

Beretningen som illustreres, finner vi i evangeliet etter Marcus, 10, 13-16 (DNB 1930).. Den er også omtalt i de to andre synoptiske evangelier.

Og de bar små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til. Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det. Og han tok dem i favn og la sine hender på dem og velsignet dem.

ANNONSE

Læs også

Læs også