Kunstbilde

Knud Knudsen (1832-1915)
Albuminkopi fra glassplatenegativ, Nasjonalbiblioteket.

Begrenset lysfølsomhet i negativmaterialet og lange eksponeringstider bevirket at man den gang ikke kunne “stoppe bevegelser” slik dagens materiale tillater.

Hornindal i Nordfjord er særlig kjent som skulptøren Anders Rasmussen Svors (1864-1929) fødested, og for en folketone Catharinus Elling (1858-1942) nedtegnet der.

Melodien er benyttet til både Ivar Aasens (1813-1896) Gagnlausa og Arnulf Øverlands (1889-1968) En liten vise, utgitt i samlingen Hustavler (1929).

Her fremføres den med Øverlands tekst i Eivind Grovens (1901-1977) kor-arrangement.
ANNONSE

Læs også

Læs også