Kunstbilde

Knud Knudsen (1832-1915)
Albuminkopi (?) etter glassplatenegativ, Nasjonalbiblioteket.

I våre dager, da man kan ta relativt brukbare bilder ved hjelp av mobiltelefoner, har vi beveget oss en del fra det som var situasjonen for fotografer i siste halvdel av 1800-tallet. Negativmaterialet var ikke spesielt lysfølsomt, omtrent ISO 5-6 etter våre dagers standard, og glassplatene måtte prepareres og fremkalles umiddelbart etter eksponeringen, Det var derfor nødvendig å ha med seg mørkeromsutstyret ut i felten. Det ble så mye å frakte med seg at en kløvhest var uunnværlig. Knudsen benyttet våtplatemetoden til 1882, så dette bildet kan være tatt på tørrplate med sølvgelatinemulsjon, introdusert allerede i 1871 av Richard L. Maddox.

Knudsens fotografier ble en viktig del av den nasjonsbyggingen som gikk forut for unionsoppløsningen i 1905.

ANNONSE

Læs også

Læs også