Doc-TV

Norge har vært stolt av fossekraften. Den gjorde industrireising mulig selv om vi lå i utkanten av Europa. Nå brukes det grønne skiftet som påskudd til å eksportere fossekraft til Europa. Det pynter på tyskernes klimaregnskap. Hva får vi igjen? Høy strømpris.

Tidligere olje- og energiminister Tina Bruu forsøkte å selge denne “handelen” i Politisk kvarter tirsdag. Hvem ønsker å kvitte seg med det frie marked, forsøkte hun seg.

Ganske mange hvis det viser seg å frata oss et naturlig fortrinn og la oss betale for det. Hvorvidt nordmenn vil finne seg i å betale kontinentale priser vil gi en indikasjon på hvor mye folk vil finne seg i. Det kan være at EU og Norge forregner seg: Vi kan få a perfect storm hvis inflasjonen i USA skyter i været samtidig som folk ikke vil melde seg på arbeidsmarkedet, og Biden-regimet bruker penger som en full sjømann. Forsyningskrisen skremmer amerikanerne. Her hjemme får vi ikke vite om det trusselbildet som allerede tegnes på horisonten.

Det snakkes om vanlige folk, men vanlige folk har ikke noe sted å gå med sine bekymringer. Vi forsøker i denne sendingen å være deres talerør.

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil gi da oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

ANNONSE