Kunstbilde

Lars Hertervig (1830–1902)
Olje på lerret, 63 x 46,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Lars Hertervigs begavelse ble tidlig oppdaget. men den første egentlige utdannelse som kunstner fikk han ved Den kongelige Tegneskole i Christiania der hans lærere var Johannes Flintoe (1786-1870), Joachim Frich (1810-1858) og Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) i årene 1850/51-52. Han fikk et anbefalingsbrev til akademiet i Düsseldorf og kunne reise dit i 1852, der han fikk undervisning av Hans Gude (1825-1903) og Erik Bodom (1829-1879) inntil 1854, da det ble klart at han var rammet av en sinnslidelse. Hvilken form for sinnslidelse det kan ha vært, disputeres fortsatt. Den satte imidlertid ingen stopper for hans aktivitet som kunstner – men etter hvert hadde han ikke råd til lerret og oljefarger. Han benyttet det han kunne få tak i, til dels vannfarger. og limte sammem papirbiter av variert opprinnelse for å ha noe å male på.

Hans Gude skal ha sagt at Lars Hertervig var den mest begavede elev han hadde hatt etter August Cappelen (1827-1852). Man kan ane et slektskap mellom Cappelen og Hertervig i deres bilder, men Cappelen var død før Hertervig kom til Düsseldorf, så de kan ikke ha truffet hverandre personlig. Vi kan nok regne med at Gude viste ham Cappelens bilder.

ANNONSE

Læs også

Læs også