Kultur

Edvard Hagerup Grieg (1843-1907) skrev sin første strykekvartett i g-moll op. 27 i 1877–78. I 1881 begynte han på sin annen strykekvertett, men fullførte bare de to første satsene. En tredje sats finnes bare som skisser.

Oslo strykekvartett spiller de to fullførte satsene, Sostenuto – Allegro vivace e grazioso og Allegro scherzando – Più vivo.

ANNONSE

Læs også

Læs også