Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)
Sepia, penn og lavering på papir, 15,9 x 21,3 cm, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Kvinnene ved den tomme grav er nevnt i alle de kanoniske evangelier, men det er ikke full overensstemmelse om hvor mange det var, og hva de het. Marcus har Maria Magdalena, Maria, Jacobs mor og Salome, Matthaeus har Maria Magdalena og den andre Maria, Lukas nevner innledende at det var noen kvinner, senere nevnes at Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jacobs mor var blant dem – men Johannes nevner bare Maria Magdalena.

Det er dermed nærliggende å anta at det er Marcus 16, 1-8 som illustreres (DNB 1930):

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk op. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Og da de så op, blev de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høire side, klædd i en hvit, sid kjortel; og de blev forferdet.

Men han sier til dem: Forferdes ikke! I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham. Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham, som han har sagt eder. Og de gikk ut og flydde bort fra graven; for beven og forferdelse var kommet over dem; og de talte ikke et ord til nogen; for de fryktet.

I de alexandrinske tekster (bl.a Sinaiticus og Vaticanus), som antas å være de eldste bevarte, mangler resten av kapitlet.

ANNONSE

Læs også

Læs også