Doc-TV

Staten tar fra oss den mest grunnleggende frihet: Selvbestemmelsen over egen kropp. I USA mister folk jobb, ledighetstrygd og helseforsikring hvis de ikke lar seg vaksinere. Pandemien representerer et alvorlig inngrep i menneskets frihet.

Legg til det høyesterett som i våres kom til at Stortinget godt kunne avstå selvråderett bare det skjedde stykkevis og delt. Selvråderetten havner i Brussel.

Hva ville borgerne sagt om de fikk lov til å si sin mening i en folkeavstemning?

Men det får de ikke. Derfor er det ingen som egentlig vet hva folk mener. De viktigste spørsmålene blir ikke stilt.

I USA fortsetter Biden-regimet sin destruksjon av det som en gang ble kalt land of the free.

Finansminister Yellen har foreslått at verdistigning på fast eiendom skal føres som inntekt. Det vil skatte ihjel store deler av middelklassen. Noe lignende har aldri vært foreslått. Yellen og Biden-folkene vet godt hva de gjør. De vil gjøre middelklassen til slaver.

Middelklassen er klassen som skaper balanse i samfunnet. Dette er et angrep på den sosiale fred. Det er et fremstøt for å gøre USA til et samfunn der rike og mektige bestemmer alt og med en hær av. slaver under seg. De som jobber for en slik politikk snakker høyt om kampen mot forskjellene, akkurat som i Norge.

ANNONSE

I sør fortsetter titusener å strømme opp gjennom Mellom-Amerika i karavaner. Land som Panama og Costa Rica sier de ikke hører noe fra Washington om at de skal prøve å stanse strømmen. Derfor lar de den fortsette.

Fra alle kanter blir Middle America angrepet.

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der! Følg oss på Odysee!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

ANNONSE

Læs også

Læs også