Kunstbilde

Matthias Stoltenberg (1799-1871).
Olje på lerret, 59 x 69,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Langt de fleste av Matthias Stoltenbergs bevarte verker er portretter, men det er også kjent noen landskapsprospekter og dette interiøret fra det som var Stortingets møtesal fra 1814 til 1854, det store auditorium ved Cristiania Katedralskole, Den  lå der vi nå finner et som en gang var Hovedpostkontoret i Oslo. Interiøret er bevart hos Norsk Folkemuseum. Fra 1854 og til den nåværende Stortingsbygningen sto ferdig i 1866 ble Stortingets møter avholdt i det som nå er Universitetets gamle festsal i Urbygningen (Domus Academica).

Det skal nevnes at det var forfatter, politiker, tidligere stortingsrepresentant og statsråd Lars Roar Langslet (1936-2016) som i 1993 donerte bildet til Nasjonalmuséet.

ANNONSE

Læs også

Læs også