Kunstbilde

Georges de La Tour (1593–1652)
Olje på lerret, 113 x 93 cm, National Gallery of Art, Washington DC.

Maria Magdalena er nevnt i alt 12 ganger i de kanoniske evangelier, som en av de kvinner som fulgte Jesus og bidro med sine midler. I evangeliet etter Johannes sto hun under korset sammen med Jesu mor og den disippel Jesus elsket, og var den første som talte med den oppstandne. I følge Lukas fikk hun også utdrevet syv onde ånder (gjentatt i tilføyelsen i Marcus 16, som ikke finnes i de alexandrinske tekster).

Maria Magdalenas bakgrunn beskrives ikke inngående i evangeliene, men tradisjonen har identifisert henne med kvinnen med salvekrukken, som ikke navngis av synoptikerne – men som etter Lukas skal ha vært en stor synderinne. I følge Johannes var det Maria av Bethania, søster av Martha og Lazarus som foretok salvingen.

Det har vært antydet at Maria Magdalena skal ha vært prostituert. men i NT finnes ingen støtte for det. Noen apokryfer antyder at det kan ha vært et nært forhold mellom henne og Jesus – at de sogar skulle ha vært gift med hverandre. Dette er underbygget med at en rabbi på over 30 år i alminnelighet skulle være gift. Det er påstått at noen mormonere skal ha trodd at bryllupet i Kana var Jesu bryllup med både Martha og Maria av Bethania. Men evangelieteksten opplyser ikke hvem som giftet seg med hvem, og sier bare at Jesus og hans mor var innbudt som gjester.

ANNONSE

Maria Magdalenas anger og bot har heller ingen dekning i evangelietekstene, og kan muligens skyldes en forveksling med Den egyptiske Maria, som gjorde bot i 40 år i ørkenen for sitt syndige liv.

Georges de La Tour gjorde flere varianter av dette motivet, noen av dem er gjengitt her. Felles for alle er hodeskallen, lyset, og det lange røde hår.

ANNONSE

Læs også

Læs også