Kunstbilde

Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) og hans verksted.
Olje på lerret, 79 x 86 cm,Thyssen-Bornemisza-samlingen, i Madrid, permanent utlånt til Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

Giovanni Battista Tiepolo var venezianer, men også aktiv i både Tyskland og Spania. Motivet er trolig primært inspirert av evangeliet etter Johannes, 19,17-18, der Jesus sies å ha båret korset selv (DNB 1930):

Så tok de Jesus med sig, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskalle-stedet, på hebraisk Golgata; der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellem.

Synoptikerne nevner at Simon av Kyrene ble tvunget til å bære korset. Nederst til høyre kan vi kjenne igjen den hellige Veronica og hennes svededuk, som i følge legenden fikk Jesu portrett overført da hun tørket bort blod og svette fra hans ansikt. Like over henne ser vi hva som kan være den innskrift på hebraisk, latin og gresk som er nevnt i Johannes 19, 19-20. Til venstre står de to røvere som også skulle korsfestes, og i bakgrunnen Jesu mor Maria i sine tradisjonelle farger blått og hvitt, og knelende til venstre for henne Maria Magdalena med sitt røde hår. Den velkledde mann til høyre for de to kvinnene kan være Nikodemus eller Josef av Arimatea.

ANNONSE

Læs også

Læs også