Kunstbilde

Juan de Pareja (c.1606-1670)
Olje på lerret, 225 x 325 cm, Museo del Prado, Madrid

Kastiljansk titel: La vocación de San Mateo

Den spanske maler Juan de Pareja har vi tidligere nevnt her. Han var av afrikansk-arabisk bakgrunn,  født som slave, men havnet hos den store spanske maler Diego Velázquez (1599-1660, der han etter alt å dømme fungerte som assistent og læregutt, inntil han ble frigitt i 1653, og kunne starte sitt eget atelier i Madrid.

Tolleren Levi fra Kapernaum, som tradisjonen også identifiserer som apostelen og evangelisten Matthaeus, er nevnt i de synoptiske evangelier, og i Apostlenes gjerninger. Ytterst til venstre har kunstneren portrettert seg selv, mens han holder en lapp med sin signatur. Prados side angående bildet finnes her.

De følgende sitater er hentet fra DNB 1930.

I Marcus 2,14 leser vi:

Og da han gikk videre, så han Levi, Alfeus’ sønn, sitte på tollboden, og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

Etter Matthaeus 9,9 har vi nesten likelydende:

Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

Lukas 5, 27-28 følger stort sett Marcus:

Derefter gikk han ut, og han så en tolder ved navn Levi sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! Og han forlot alt og stod op og fulgte ham.

Den siste gang han nevnes i NT er i Apostlenes gjerninger, 1,13. Han er ikke nevnt i noen av brevene.

Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus’ sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn;

En mere kjent versjon av det samme motivet er utført av Caravaggio (1571-1610) rundt 1600, og finnes i kirken San Luigi dei Franchesi i Roma

ANNONSE

Læs også

Læs også