Kunstbilde

Carl Johan Fahlcrantz (1774-1861)
Olje på lerret, 60 x 97 cm, privateie.

Sist observert ved auksjon i 2011 hos Bukowskis i Stockholm. Prisantydningen var SEK 30-35 000, men tilslaget falt ved SEK 20 000. Bildets oppgitte titel hos Bukowskis var Sognefjorden; Framnäs och Balestrand, Frithiofs och Ingeborgs hem, men det har trolig blitt presentert som Utsikt af Balestranden i Bergens stift i Norrige ved en utstilling i 1829.

Frithiof och Ingeborg henspiller på Esaias Tegnérs (1782-1846) Frithiofs saga (1825), basert på den islandske fornaldersagaen om Fridtjov den frøkne.

En annen svensk, omtrent samtidig kunstner med interesse for det norske, var komponisten Franz Berwald (1796–1868). I 1842 skrev han et symfonisk dikt med den tyske titel Erinnerung an die norwegischen Alpen, som på svensk ble Minne från norska fjällen.

Gävle symfoniorkester spiller, dirigent er Petri Sakari.
ANNONSE

Læs også

Læs også