Kunstbilde

Timothy H. O’Sullivan (c.1840-1882)
Albuminkopi, 27,5 x 20,5 cm, Museum of Fine Arts, Houston

Lite er kjent om Timothy H. O’Sullivans tidligste år, ut over at hans foreldre var irske immigranter, og at han begynte som lærling hos fotografen Mathew B. Brady (1822-1896) i New York. Ved utbruddet av borgerkrigen i 1861 fikk Bradys firma en slags status som offisielle krigsfotografer, og blant de aktive fotografer der finner vi foruten Timothy O’Sullivan også Alexander Gardner (1821-1882). Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som har tatt enkeltbildene, og innledningsvis ble alt kreditert Brady.

I 1867 ble O’Sullivan med som fotograf i geologen Clarence Kings (1842-1901) ekspedisjon langs den 40. breddegrad. Målet var primært å få oversikt over de geologiske forholdene. Bildene er ikke primært tenkt som kunstneriske – men har avgjort også betydelige estetiske kvaliteter.

Om Cañon de Chelles historie kan man lese her.

ANNONSE

Læs også

Læs også