Kunstbilde

Asher Brown Durand (1796–1886)
Olje på lerret, 100,3 x 154,9 cm, Metropolitan Museum of Art, Washington D.C.

Asher Brown Durand fikk sin første utdannelse som gravør. Etter hvert tok han også opp oljemaleri, og ble et fremtredende medlem av The Hudson River School, en gruppe romantiske amerikanske landskapsmalere, som oppsto på midten av 1800-tallet.

Titelen er hentet fra den amerikanske dikter William Cullen Bryants (1794-1878) dikt Thanatopsis som omtrent betyr Oversikt over Døden, utgitt 1817, men sannsynligvis skrevet noen år tidligere – da forfatteren bare var 17 år gammel. Versemålet er blankvers, urimede jambiske pentametere (fem betonede stavelser i linjen, den første stavelse ubetont).

Sentralt i bildet er det gjengitt hva som ser ut til å være en begravelse. Men i forhold til omgivelsene er menneskene små og ubetydelige. Alt er midlertidig, også antydet med gjengivelser av ruiner.

ANNONSE

Komponisten William Schuman (1910-1992) skrev i 1958 Carols of Death, tre korsanger til tekster av en annen stor amerikansk dikter, Walt Whitman (1819-1892). Vi skal høre dem i et opptak fra Interlochen Academy Choir Festival 2011.
ANNONSE

Læs også

Læs også