Kultur

Edvard Griegs (1843-1907) op. 33, tolv sanger til tekster av Aasmund Olavson Vinje (1818-1870), ble stort sett skrevet på 1870-tallet

Kirsten Flagstad (1895-1962) er solist med Philharmonia Orchestra, under ledelse av Warwick Braithwaite, i et opptak fra 1948.

Teksten ble først publisert i Vinjes Ferdaminni fraa Sumaren 1860 (1861).

No seer eg atter slike Fjøll og Dalar,
som deim eg i min fyrste Ungdom saag,
og sama Vind den heite Panna ‘svalar;
og Gullet ligg paa Snjo, som fyrr det laag.
Det er eit Barnemaal, som til meg talar,
og gjer’ meg tankefull, men endaa fjaag
Med Ungdomsminni er den Tala blandad:
Det strøymer paa meg, so eg knapt kan anda.

Ja, Livet strøymer paa meg, som det strøymde,
naar under Snjo eg saag det grøne Straa.
Eg drøymer no, som fyrr eg altid drøymde,
naar slike Fjøll eg saag i Lufti blaa.
Eg gløymer Dagsens Strid, som fyrr eg gløymde,
naar eg mot Kveld af Sol eit Glimt fekk sjaa.
Eg finner vel eit Hus, som vil meg hysa,
naar Soli heim mot Notti vil meg lysa.

Grieg benyttet bare de to første av i alt fire strofer.

ANNONSE

Læs også

Læs også