Kunstbilde

Martin Schongauer (1450–1491)
Olje på bøketre, 26,3 x 17,2 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Martin Schongauer, som var både maler og en pioner innen kobberstikk, var aktiv i Alsace/Elsass. Denne fremstillingen av Maria med Josef og Jesusbarnet er ikke basert på noen spesiell nytestamentlig tekst. Oksen og asenet – som ikke nevnes i de to kanoniske evangelier som beskriver Jesu fødsel, skal forstås som symboler for det som i den gamle kirkebønnen ble omtalt som Hedningenes fylde (oksen) og Israels rest (asenet).

Josef bringer med seg et fange med hveteaks, og Maria mater den lille Jesus med druer. Det er en klar referanse til nattverdens brød og vin, slik det først omtales av apostelen Paulus i hans første brev til korintierne, 11, 23-26 (DNB 1930) og senere i de synoptiske evangelier.

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

ANNONSE

Læs også

Læs også