Kunstbilde

Hans Heyerdahl (1857-1913)
Olje på lerret, 61 x 49 cm, privateie

På blindrammen er det påført Aslaug Damman Aasgaardstrand.

Bildets titel, som vi trygt kan anta er fra fransk La fille aux cheveux de lin, møter vi først i et dikt av Leconte de Lisle (1818-1894), fra samlingen Poèmes antiques (1852). Dette diktet skal ha inspirert komponisten Claude Debussy (1862-1918) til klaverstykket med samme titel – som først ble utgitt i 1910. Dersom det ikke er Leconte de Lisles dikt som også inspirerte Heyerdahl, men Debussys klaverstykke, blir en datering til 1890-tallet (som antydet hos Wikimedia Commons) noe problematisk.

Bildet ble sist registrert hos Grev Wedels Plass Auksjoner den 31. mai 2010. Prisantydningen var NOK 2-300 000, men tilslaget falt allerede ved NOK 155 000.

Blomsten den unge dame holder ser ut til å være strandvindel, og til høyre for henne flakser et par ubestemmelige sommerfugler.

Her spiller komponisten selv sitt klaverstykke, på en pianola-rull fra 1913.
ANNONSE

Læs også

Læs også